Các Thuật Ngữ Cần Biết Trước Khi Học Content Chuẩn SEO

Các Thuật Ngữ Cần Biết Trước Khi Học Content Chuẩn SEO

Nội dung hay chính xác hơn là Content Chuẩn SEO là một trong yếu tố căn bản trong một dự án SEO. Để chúng ta bắt đầu học Content Chuẩn SEO chúng ta cùng ngồi xuống đọc sơ lược và nắm những thuật ngữ một cách chắc chắn dễ dàng bắt đầu các module chuyên sâu ở phía sau.

1. Tiêu Đề Bài Viết: Hay còn gọi là TitleTitle

Các Thuật Ngữ Cần Biết Trước Khi Học Content Chuẩn SEO

2. Description: Đoạn Mô Tả Bài Viết

Description: một đoạn mô tả ngắn tóm tắt nội dung của một trang web, bài viết, chủ đề topic…

Các Thuật Ngữ Cần Biết Trước Khi Học Content Chuẩn SEO

3.URL: đường dẫn

4. Từ Khoá Trong Bài Viết

Từ khóamọi cụm từ mà khách hàng tìm kiếm trên thanh tìm kiếm của google để tìm ra nội dung mong muốn phù hợp với từ khóa

5. Heading Trong Bài Viết

Heading: Heading gồm 6 loại thẻ gồm H1, H2 – H6. Nó được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và cũng theo thứ tự đó thì tầm quan trọng của thẻ Heading sẽ giảm dần, quan trọng nhất vẫn là H1 và tiếp theo là H2, H3…

6. Call To Action:

Call To Action – Lời Kêu Gọi Hành Động để chuyển đổi trong bài viết như: mua hàng, về giỏ hàng, về trang sản phẩm, về bài viết khác…

7. Meta Title: Tiêu Đề Index Trên Google

Các Thuật Ngữ Cần Biết Trước Khi Học Content Chuẩn SEO

Lưu ý: Title = Meta Title BUT Title # Meta Title có nghĩa meta title có thể giống hoặc khác với title trong bài viết. Content thường thay đổi Meta Title khác đi tuỳ thuộc với ngữ cảnh của bài viết như ngày lễ, thời sự… để kích thích người dùng click nhiều hơn vào bài viết.

8. Meta Description: Đoạn Mô tả bài viết được index trên google

Các Thuật Ngữ Cần Biết Trước Khi Học Content Chuẩn SEO

Lưu ý: Description = Meta Description BUT Description # Meta Description có nghĩa meta description có thể giống hoặc khác với title trong bài viết.

9. Internal link: Link nội bộ dẫn bên trong webiste

Bạn có thể hiểu như này cho dễ hiểu khi bạn click vào một link nhảy sang trang khác bạn nhìn thấy URL của chúng giống nhau ở tên miền thì đó là link nội bộ.

https//danangaz.com/abc là link nội bộ của https//danangaz.com/xyz-abc-acs

10 External link: Link ngoài website đang truy cập

Bạn có thể hiểu như này cho dễ hiểu khi bạn click vào một link nhảy sang trang khác bạn nhìn thấy URL của chúng khác nhau ở tên miền thì đó là link ngoài.

=====
Nguồn: Blog Trainer Thanh Ha | www.phanthanhha.com
Đánh giá bài viết này post
Next Post

Bài viết mới nhất