Đây là những điều
Đang xảy ra tại miền trung

SINH VIÊN

NGƯỜI ĐI LÀM

QUẢN LÝ, CHỦ DOANH NGHIỆP

Sự ra đời của Marcomdo​

Trong quá trình làm việc, lắng nghe, quan sát rất nhiều câu chuyện của những người đang học và làm Marketing tại Miền Trung. Conando Corp cảm thấy cần phải làm một điều gì đó!

Và Marcomdo Academy được ra đời, với sứ mệnh mang lại kiến thức Marketing Online dễ hiểu, dễ áp dụng.

Ngoài ra, Marcomdo Academy giúp kết nối doanh nghiệp, người đi làm và sinh viên thành một hệ sinh thái để sinh viên có cơ hội việc làm sau khi học và doanh nghiệp chọn được nhân sự tốt sau chương trình đào tạo. 

* Conando Corp là Tổ hợp các công ty về Digital Marketing: Seodo Agency, Brando Agency, Addo Agency,…

Phương pháp đào tạo 3T

Thực Tiễn

Kiến thức đào tạo được đúc kết từ chính các dự án mà các trainer thực thi cho các doanh nghiệp, giúp học viên ứng dụng dễ dàng.

Thực Hành

Các buổi học được thiết kế với mục tiêu tăng thời gian thực hành tối đa cho học viên. Giúp học viên nắm vững lý thuyết, tăng khả năng ứng dụng vào thức tế.

Thực Chiến

Học viên sẽ có cơ hội thực chiến một dự án thực tế. Áp dụng các kiến thức, kỹ năng được hoặc vào ngay dự án, với sự hướng dẫn và hỗ trợ của đội ngũ giảng viên.

sự kiện của Marcomdo

Đây là những điều đang diễn ra
tại Miền Trung

SINH VIÊN

NGƯỜI ĐI LÀM

QUẢN LÝ, CHỦ DOANH NGHIỆP

Sự ra đời của Marcomdo​

Conando Corp là công ty truyền thông và công nghệ hàng đầu tại Miền Trung. Hiện nay Conando Corp sở hữu 3 Agency (SEODO Agency, BRANDO Agency, ADDO Agency) hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và triển khai giải pháp Digital Marketing. Hiện tại Conando Corp. có trụ sở chính tại Đà Nẵng và 2 chi nhánh tại Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Trong quá trình làm việc, lắng nghe, quan sát rất nhiều câu chuyện của những người đang học và làm Marketing tại Miền Trung. Conando Corp. cảm thấy cần phải làm một điều gì đó !

Marcomdo Academy được ra đời, với sứ mệnh mang lại kiến thức Digital Marketing thực tế, dễ hiểu, dễ áp dụng cho 3 đối tượng: Sinh viên, người đi làm và chủ doanh nghiệp.

Ngoài ra, Marcomdo Academy giúp kết nối doanh nghiệp, người đi làm và sinh viên thành một hệ sinh thái để sinh viên có cơ hội việc làm sau khi học và doanh nghiệp chọn được nhân sự tốt sau chương trình đào tạo.

 

Phương pháp đào tạo 3T độc quyền

THỰC TIỄN

Kiến thức đào tạo được đúc kết từ chính các dự án mà các trainer thực thi cho các doanh nghiệp, giúp học viên ứng dụng dễ dàng.

THỰC HÀNH

Các buổi học được thiết kế với mục tiêu tăng thời gian thực hành tối đa cho học viên. Giúp học viên nắm vững lý thuyết, tăng khả năng ứng dụng vào thức tế.

THỰC CHIẾN

Học viên sẽ có cơ hội thực chiến một dự án thực tế. Áp dụng các kiến thức, kỹ năng được hoặc vào ngay dự án, với sự hướng dẫn và hỗ trợ của đội ngũ giảng viên.

sự kiện của Marcomdo