Chúng Ta Có Đang Làm Đúng Thứ Cần Làm?!

Khi kết quả chưa như ý muốn, có thể là do ta không làm gì đó hoặc cũng là do ta làm quá nhiều việc không cần làm.

Người làm bán hàng không quan trọng sản phẩm bạn tốt như thế nào mà quan trọng là người mua sẽ cảm nhận được lợi ích gì khi dùng sản phẩm.

Người làm truyền thông không quan trọng bạn viết hay nói gì mà quan trọng khách hàng cảm nhận được thông điệp gì khi đọc hay nghe thông tin đó.

Người làm nhân sự không quan trọng bạn xây dựng quy trình, quy định gì cho tổ chức, quan trọng thành viên ứng dụng điều đó như thế nào để công việc tốt hơn mỗi ngày.

Người làm đào tạo không quan trọng là bạn giỏi như thế nào, kiến thức bạn có bao nhiêu quan trọng là học viên có thể làm được gì tốt hơn sau buổi học.

Người làm quản lý không quan trọng bạn triển khai công việc gì cho nhân viên mà quan trọng là nhân viên có kết quả công việc tốt hơn mỗi ngày như thế nào.

Người làm lãnh đạo không quan trọng bạn là ai trong mắt đội nhóm, quan trọng bạn giữ được con thuyền đi đúng lộ trình và thành công cho doanh nghiệp và đội ngũ.

Đó là bản chất của các công việc, bản chất là nguồn gốc của mọi vấn đề. Hãy lặng yên như mặt hồ phẳng lặng và nhìn lại thật sự chúng ta đang làm đúng việc hay không.

Khi kết quả chưa như ý muốn, có thể là do ta không làm gì đó hoặc cũng là do ta làm quá nhiều việc không cần làm.

Thay đổi từ chính bản thân mình, từ chính mình, từ vấn đề của mình, từ sâu bên trong nhưng suy nghĩ, hành động, thói quen, tư duy của mình để hiểu bản chất của mình và các việc liên quan.

Ngày mai, sẽ tốt hơn và sẽ chỉ tốt hơn nếu ngày mai chính ta muốn điều đó và không ai có thể là rào cản cho việc ta tốt hơn ngày hôm qua.

Nguồn: doanthanh.com

Chúng Ta Có Đang Làm Đúng Thứ Cần Làm?!

Bài viết đã xem