Các sự kiện sắp diễn ra

09

Tháng 10, 2019


Workshop: Chiến lược content cho Doanh Nghiệp SMEs

 • 09/10/2019
 • 300.000VND
 • Đà Nẵng

13

Tháng 10, 2019


Hành trình Marketer: Tour 1 ngày - Học Digital Marketing bắt đầu từ đâu?

 • 13/10/2019
 • 500.000VND
 • Đà Nẵng

16

Tháng 10, 2019


Sự kiện trường kinh tế

 • 16/10/2019
 • Đà Nẵng

24

Tháng 10, 2019


Sự kiện cho người đi làm

 • 24/10/2019
 • 300.000VND
 • Đà Nẵng

11

Tháng 11, 2019


Khai giảng khóa học Digital Marketing Basic | Khóa học DMB - 03

 • 11/11/2019
 • 6.000.000VND
 • Đà Nẵng

Tin tức Sự kiện

sự kiện

kiến thức

Tin tức

Tin tức sự kiện

Các sự kiện sắp diễn ra

09

Tháng 10, 2019

Workshop: Chiến lược content cho Doanh Nghiệp SMEs

 • 09/10/2019
 • Đà Nẵng
 • 300.000VND

13

Tháng 10, 2019

Hành trình Marketer: Tour 1 ngày - Học Digital Marketing bắt đầu từ đâu?

 • 13/10/2019
 • Đà Nẵng
 • 500.000VND

16

Tháng 10, 2019

Sự kiện trường kinh tế

 • 16/10/2019
 • Đà Nẵng

24

Tháng 10, 2019

Sự kiện cho người đi làm

 • 24/10/2019
 • Đà Nẵng
 • 300.000VND

11

Tháng 11, 2019

Khai giảng khóa học Digital Marketing Basic | Khóa học DMB - 03

 • 11/11/2019
 • Đà Nẵng
 • 6.000.000VND

Các sự kiện đã diễn ra